Hayat Dersi

Öğretmen sınıftaki zeki ama aynı zamanda kıskanç öğrenciye sordu;

─ Niçin arkadaşlarını çekemiyor, onların yaptıklarını bozup kavga ediyorsun?

Öğrenci;
─ Çünkü onların beni geçmelerini istemiyorum. En iyi ben olmalıyım! dedi.

Öğretmen masasından kalkıp, eline bir parça tebeşir aldı ve tahtaya bir çizgi çekti. Öğrencinin yüzüne bakıp bu çizgiyi nasıl kısaltırsın diye sordu.

Hemen atılan öğrenci;

─ Çizginin bir parçasını silerim! dedi. Öğretmen bu cevabı kabul etmedi.

Öğrenci biraz daha düşündü ve eliyle çizginin bir bölümünü kapattı.

─ İşte kısaldı! dedi. Ancak cevap yine yanlıştı…

Doğru cevabı alamayacağını bilen öğretmen, tahtaya ilkinden daha uzun bir çizgi çekti ve;

─ Şimdi birincisi nasıl görünüyor? diye sordu.

─ Daha kısa, dedi öğrenci ve başını eğdi.

“Bilgini ve yeteneklerini arttırarak kendi çizgini uzatman rakibinin çizgisini bölmeye çalışmandan daha iyidir” dedi öğretmen.

Kendinizle yarışın, başkalarıyla değil…