Yığın ve Toplum

İnsan yığınları büyük hırsıza kızmaz.

Özlemi odur…

İnsan yığınları yalancıya kızmaz.

Kendiside yalancıdır da, ondan…

İnsan yığınları yoksula kızar. “Aptallığından” der.

Yığın, toplum değildir.

Yığın, otoriteye itaat ederek hareket eder.

Toplum, bireylerden oluşur, sorgular örgütlenir.

Kitlenize bakın, anlarsınız.

Yığın mıdır, toplum mudur?

Kararınızı ona göre verin.

Nicolo Makyavelli