Uygarlık ve Kızılderililer

Beyaz kardeşlerimiz bizi uygarlaştırmak için gelmeden önce, hiç hapishanemiz yoktu.

Bu yüzden aramızdan serseri de çıkmazdı. 

Hapishane yoksa serseri de yoktur… 

Kapılarımızın kilidi de olmazdı. Bu yüzden hırsızlar da bulunmazdı.

Eğer aramızdan biri at, çadır ya da battaniye edinemeyecek kadar yoksul ise bu durumda bütün ihtiyaçları kendisine hediye edilirdi.

Özel mülkiyete çok büyük önem verecek kadar uygarlaşmamıştık. Para nedir bilmiyorduk.

Bu yüzden bir insanın değeri serveti ile ölçülmezdi.

Yazılı hiç bir yasamız, dolayısı ile avukatlarımız ve politikacılarımız da yoktu.

Bu yüzden birbirimizi aldatmak ve kazıklamak durumunda da kalmazdık.

Demek ki Beyaz adam gelmeden önce çok berbat durumdaymışız.

Bilmem ki, Beyaz adamın uygar bir toplum için son derece gerekli olduğunu söylediği bu temel şeyler olmadan binlerce yıl hayatta kalmayı nasıl başarabildik?

Şef John Fire Lame Deer -Topal Geyik