Tarih Bizi Yargılayacaktır

Dünya sinemasının efsanevi oyuncusu Marlon Brando, The Godfather (Baba) filmindeki unutulmaz rolü nedeniyle 1973 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görüldü.

Amerika’da Kızılderililere yapılan katliamlara dikkat çekmek amacıyla ödülü reddedip Oscar Ödülleri törenine katılmadı Marlon Brando.

Kızılderili genç bir kadını kendi yerine  gönderip törende okuması için de aşağıdaki mektubu O’na verdi.

“200 yıl boyunca toprağı, yaşamı, ailesi ve özgür olma hakkı için savaşan yerli halka şöyle dedik!

‘İndir silahını arkadaş, gel beraber oturalım. İndirirsen eğer silahını, barıştan söz ederiz, anlaşırız senin hayrına.’

Silahlarını indirdiklerinde ise onları katlettik. Onlara yalan söyledik.

Onları topraklarından koparmak için kandırdık. Hiçbir zaman sadık kalmadığımız ve adına antlaşma dediğimiz o kağıtları zorla imzalasınlar diye onları açlığa mahkûm ettik.

Tarihi nasıl yorumlarsanız yorumlayın, ne kadar çarpıtırsanız çarpıtın: biz doğru davranmadık.

Ne dürüst olduk ne de adil davrandık.

Gücümüzün üstünlüğü bize diğerlerinin haklarına saldırma, mallarını gaspetme, yaşamlarını ellerinden alma ‘hakkını’ sağlıyordu.

Onların erdemleri suça dönüşürken bizim ahlaksızlıklarımız erdem oluyordu!

Fakat bu sapkınlığın ulaşamayacağı bir şey var; o da tarihin büyük hükmü. Emin olun tarih bizi yargılayacaktır.”

Marlon Brando