Pulitzer Ödülleri

10 Nisan 1847 ve 29 Ekim 1911 arasına sığdırılmış 64 yıllık bir ömür…

Fakir Yahudi bir ailenin çocuğu olan ve 17 yaşına kadar Budapeşte’de kalan Joseph Pulitzer, ardından Amerika’ya göç eder.

Bazı iş girişimlerinde bulunur ama başarısız olur.

Amerikan iç savaşının ardından Almanca çıkan gazetelerde çalışmaya başlar.

Kısa sürede parlar ve 1882’de New York World Gazetesi’ni satın alır. 15 bin olan trajı 300 binlere kadar çıkarır…

İlgi çeken öykülere, sansasyonel ve skandal haberlerle gazeteciliğe farklı bir bakış açısı getirir.

Modern gazeteciliğin öncüsü olarak kabul edilir.

Culumbia Üniversitesi’ne bıraktığı para ile Gazetecilik Fakültesi kurulur. Ve onun vasiyetine bağlı olarak her yıl onun adına Pulitzer Ödülleri verilir.

Ve o Pulitzer basınla ilgili bir yazısında şu vurguyu yapar;

“Cumhuriyetimiz ve gazeteleri ya beraber yükselir ya da beraber çöker. Hakları bilen ve bunları zekayla uygulayan, çıkarcılıktan uzak, bağımsız, kamusal hizmet bilinçli bir basın, kamusal erdemi koruyabilir.

Bu erdem olmadan her hükümet sahtekar ve alaycıdır. Sinik, çıkarcı, demagojik bir basın ise zamanla kendine benzeyen insan yığını üretir.”