Paylaşmak

İki yoksul arkadaş ko­nu­şur­ken bi­ri öbü­rü­ne sorar;

─ Ar­ka­daş, me­se­lâ se­nin iki ara­ban ol­sa, bi­ri­ni ba­na ve­rir mi­sin?

─ Ta­bii ve­ri­rim.

─ Ya iki evin ol­sa, bi­ri­ni ba­na ve­rir mi­sin?

─ Ta­bii ve­ri­rim.

─ Peki ya iki ho­ro­zun ol­sa bi­ri­ni ba­na ve­rir mi­sin?

─ Ha­yır, vermem!

─ Pe­ki, ni­ye ver­mez­sin?

─ Var da onun için…