Müzik Sizi Yalandan ve Sahtelikten Kurtarır

O, bir zamanlar Polonya’nın en ünlü piyanisti ve bestecisiydi.

Hem de Chopin’i en iyi yorumlayanlardan biri…

Sonra diplomat oldu. Dahası siyasete girdi ve Polonya’nın başbakanlığına seçildi.

Bir gün başbakan olarak Fransa gezisi sırasında Paris Üniversitesi müzik bölümünde okuyan bir genç yanına gelip;

─ Siz o ünlü piyanist Jan Paderevsky değil misiniz? diye sordu. Paderevsky;

─ Evet o benim, diye yanıtladı.

─ Fakat şimdi?

─ Şimdi Polonya’nın başbakanıyım işte, deyince genç;

─ Yaa öyle mi, ne büyük bir düşüş! diyerek, kinayeli bir cevap verir.

Paderevsky gencin bu sözünü hayatı boyunca kendine dert eder. Bir gün halka konuşurken şunları söyler;

“Piyanonun tuşlarına hükmetmek devlete hükmetmekten zormuş meğer..!

Başbakan iken ırmak geçmeyen yere köprü vaadedersiniz herkes inanır.

Halkı kandırarak devlete hükmedebilirsiniz, ama 7 oktavlı bir piyanoda, fa sesine basıp do diye yutturamazsınız.

Notalar sizi gerçeğe, yalnızca gerçeğe, matematiksel ölçüye, tartıya, armoniye, melodiye doğru sesi vermek için doğru tuşa basmaya mecbur eder.

Müzik sizi yalandan, sahtelikten kurtarır…