Mülakat

Bir şirkette hesap kitap işlerinden az buçuk anlayacak bir personele ihtiyaç vardır.

Gazeteye verilen ilana başvuru yapanlardan biri matematikçi, biri ekonomist ve biri de muhasebecidir.

Mülakat için üçü de sırayla davet edilir. İnsan kaynakları görevlisi matematikçiye birkaç klasik soru sorduktan sonra en son sorar;

İki kere iki kaç eder?

Matematikçi;
 ─ Dört, diye cevap verir.

İnsan kaynakları görevlisi;

─ Kesin dört mü?

Matematikçi kendinden emin cevaplar;

─ Evet, kesinlikle dört!

Daha sonra ekonomist görüşme için çağrılır. İnsan kaynakları görevlisi ekonomiste de birkaç klasik soru sorduktan sonra son soruyu da sorar;

İki kere iki kaç eder?

Ekonomist yanıtlar;

Ortalama dört eder. Artı eksi yüzde on oynama olabilir ama ortalama dört eder.

Son olarak muhasebeci görüşme için çağrılır. İnsan kaynakları görevlisi muhasebeci de aynı klasik soruları sorduktan sonra sıra gelir son soruya;

İki kere iki kaç eder?

Muhasebeci ayağa kalkar, kapıyı kilitler, panjurları indirir ve insan kaynakları görevlisine yaklaşarak sorar;

Kaç etsin istersiniz?