Leyla İle Mecnun

Günlerden bir gün Leyla ile Mecnun’un aşkı devrin hükümdarının kulağına gitmiş.

Mecnun’un Leyla uğruna bunca perişanlığı hükümdarı meraklandırmış.

“Derhal Leyla’yı bulun bana getirin” demiş.

“Mecnun bu kadar aşka düştüğüne göre Leyla çok güzel bir kız olmalı” diye düşünmüş.

Yardımcıları hemen Leyla’yı bulup hükümdarın huzuruna çıkarmışlar.

Hükümdar bakmış, Leyla senin benim gibi bir insan.

Ne öyle ahım şahım bir güzelliği var, ne de alımı çalımı.

Bu duruma şaşırır tabi hükümdar.

Bu sefer de aşkın sebebini anlamak için Mecnunu emretmiş, hemen bulup getirmişler.

Hükümdar sormuş Mecnun’a;

─ Bunca perişanlığın bu kadın için mi? Üstelik güzel bile değil!

Mecnun cevap vermiş hükümdara;

─ Siz O’nu benim gözümden gördünüz mü hiç!

Leyla’yı görebilmek için Mecnun olmak gerekir…