Kefenin Cebi

Kefenin cebi yok derler ama, pinti mi pinti, zengin mi zengin bir adam tüm zenginliğini de yanında götürmek istiyor.

Hasta yatağında, öleceğini hissedince biri doktor, biri imam, diğeri muhasebeci olan üç yakın arkadaşını çağırmış yanına…

Arkadaşlarından bir ricada bulunmuş:

“300 bin dolar birikmiş param var. Bunu öteki dünyaya götürmek istiyorum. Ama kimseye güvenemiyorum. Size şimdi 100’er bin dolar veriyorum. Bu paraları ne olur ben gömülürken kefenimin içine koyuverin.”

İşini sağlama almak için de üç arkadaşına hem yemin ettirmiş, hem de birbirlerine şahit göstermiş.

Bir zaman sonra adam bu dünyadan göçmüş. Üç arkadaş adama güzel bir cenaze töreni hazırlamışlar.

Cenaze defnedilirken de her biri içindeki emanetlerle birlikte bir paketi kefenin içine koyuvermiş.

Bir süre sonra vicdan azabı çeken doktor diğer iki arkadaşını çağırarak bir itirafta bulunmuş;

─ Hastanenin acil ihtiyacı vardı. Onun için 100 bin doların 20 bin dolarını hastaneye harcadım, kefene 80 bin dolar koydum, demiş.

Bu itiraf üzerine İmam da cesaretlenmiş:

─ Ben de aynı günahı işledim. Paranın yarısını caminin tamiratına ayırdım. Kefenin cebine ancak 50 bin dolar koyabildim.

Muhasebeci diğer iki arkadaşını uzun uzun kınayıp ayıpladıktan sonra göğsünü gere gere şöyle demiş:

─ Ben sözümü aynen yerine getirdim. Kefene 100 bin dolarlık çek koydum!..