Kazı Yolmak

Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdil-i kıyafet gezmeye karar vermiş.

Yanına Başvezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler.

Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş. Padişah, ihtiyarı selamlamış:

─ Selamınaleyküm ey pir’i fani…

─ Aleykümselam ey Serdar-ı Cihan…

Padişah sormuş:

─ Altılarda ne yaptın?

─ Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor…

Padişah gene sormuş:

─ Geceleri kalkmadın mı?

─ Kalktık… Lakin ellere yaradı…

Padişah gülmüş:

─ Bir kaz göndersem yolar mısın?

─ Hem de ciyaklatmadan…

Padişah ile Başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah Başvezire dönmüş:

─ Ne konuştuğumuzu anladın mı?

─ Hayır padişahım… Padişah sinirlenmiş:

─ Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım.

Korkuya kapılan Başvezir, Padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor.

─ Ne konuştunuz siz Padişahla…

Adam, Başveziri şöyle bir süzmüş:

─ Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim.

Başvezir, yüz altın vermiş.

─ Sen padişahı, Serdar-ı Cihan, diye selamladın. Nereden anladın Padişah olduğunu.

─ Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi.

Vezir kafasını kaşımış.

─ Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne demek?

Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış.

─ Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de, yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim…

Vezir bir soru daha sormuş…

─ Geceleri kalkmadın mı ne demek?

Adam bir yüz altın daha almış.

─ Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim…

Vezir gene kafasını sallamış.

─ Peki ‘Bir kaz göndersem yolar mısın’, o ne demek…

Adam gülmüş.

─ Onu da sen bul…