Hayvan Dilinde En Ağır Hakarettir İnsan!

Fotoğraftaki, Endonezya’da fahişe olarak kullanılan ve her gün tecavüz edilen dişi orangutanlardan biri…

Evet, yanlış duymadınız. Endonezya’da orangutanlar insanların seks düşkünlükleri için tecavüz edilmek üzere satılıyorlar!

İnsanların sadece kendi rahatları için hayvanların yaşam alanlarını katletmesi yetmiyor.

İnsanın sadece kendi rahatı için katlettiği yaşam alanları yetmezmiş gibi, türümüz daha da ileri gitmekten çekinmeyerek cinsel dürtülerini bastıramayıp (ve görüldüğü kadarıyla kendi türünden dişileri etkilemeyi başarabilecek düzeyde de olamayıp), farklı türlere vahşice tecavüz etmekte ve hatta bu süreçten para bile kazanmakta, “Hayvan Fahişeliği” gibi bir terime can vermektedir.

Bu, türümüz için akıl almaz derecede aşağılayıcı olduğu gibi, aynı zamanda insan zekasının hiç de abartılacak bir yanı olmadığını net bir şekilde gözler önüne seren, acınası bir acizliktir.

Bu konuda birçok hayvansever kuruluşun girişimleri olmuştur, ancak henüz tam bir başarıya ulaşılabilmiş değildir.

Endonezya ve Malezya’ya özgü türler olan orangutanlar, günümüzde halen tecavüze uğramakta ve parayla satılmaktadırlar…

Diğer hayvanların, insan türü tarafından hor görülmesine, aşağılanmasına, kullanılmasına, haklarına tecavüz edilmesine izin vermeyin!

Hayvan dilinde en ağır hakarettir “İnsan” …