Düzeltme Beyanı

Cuma hutbesinde Hoca, doğruluktan, dürüstlükten, söylediklerimizin, beyanlarımızın doğruluğunun öneminden bahseder.

Hilafı hakikat beyanların cezasını uzun uzun anlatır.

Cemeatte bulunanlardan biri de tüccarlık yapan bir mükelleftir.

Tüccar hutbeden çok etkilenir, geceleri uyuyamaz olur.

Sonunda vergi dairesine bir dilekçe yazar ve dilekçede şunları söyler;

“Gelir vergisi beyannamemde yanlış beyanda bulunduğum için geceleri gözüme uyku girmiyor.

Bu nedenle kayıtlarımı yeniden gözden geçirdim ve 12 bin lira daha ödeme yapmaya karar verdim.

Düzeltme beyannamem ektedir. Eğer geceleri yine de uyuyamazsam, geri kalan kısmını da beyan edeceğim.”