Demokrasi ve Demagoji

Demokrasi, bir eğitim işidir.

Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur.

Devam edilirse demagoglar türer.

Demagoglardan da diktatörler çıkar.

Demokrasi despotluğa dönüşür.

Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir.

Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır.

Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir.

Halk övülmeyi sever.

Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler.

Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.

Platon, M.Ö. 427-M.Ö. 347