Darı Ekmek

Bir hükümdar maiyetiyle birlikte gezintiye çıkmıştı.

Yolu üzerindeki bir köyde çok yaşlı bir adamın tarlasına fidan dikmekle meşgul olduğunu gördü, gayreti hoşuna gitti, yanına gelip latife yapmak istedi;

─ Baba, sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun?

Maşallah yaşını yaşamışsın, bu diktiğin fidanların meyvesinden belki de yiyemezsin.

İhtiyar cevap verdi;

─ Bu diktiğim fidanların meyvesini bizim yememiz şart değil evlat.

Biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesinden yiyorsak, bizim diktiğimiz fidanların meyvesini de bizden sonrakiler yer.

Bu cevap hükümdarın hoşuna gitti ve mükâfat olarak ihtiyara bir kese altın verilmesini emretti.

İhtiyar bu ihsanı tebessümle karşıladı;

─ Gördün mü evlat, bizim diktiğimiz fidanlar şimdiden meyve verdi.

Bu cevap da hükümdarın hoşuna gitti, bir kese daha altın verilmesini emretti.

Yaşlı köylü güldü;

─ Evlat herkesin diktiği fidan yılda bir defa meyve verir, bizim diktiğimiz fidan yılda iki defa meyve verdi.

Bu cevap da hükümdarın hoşuna gitti ve bir kese daha altın verilmesini emretti.

Ama bu defa vezir araya girdi ve hükümdarı uyardı;

─ Aman sultanım bir an önce buradan uzaklaşalım. Bu ihtiyar bu gidişle hazineye de darı ektirecek.