Adalet Tanrıçası Themis

Themis, Yunan Mitolojisi’nde Uranüs ve Gaia’nın kızıydı ve kendisi de bir tanrıçaydı; adalet ve düzen tanrıçası.

Zeus’un Hera’dan sonraki ikinci eşi, Horae ve Moirae’nin de annesiydi.

Güzelliğine tutuldu mu bilinmez ama Hera’nın da onayını alarak evlenen Zeus’un amacının, üzerindeki adalet yükünü Themis’e atmak olduğu söylenir.

Themis bir yasaydı, kuraldı. Ama gelip geçici bir yasa değildi.

Hem tanrılar hem de insanlar dünyasının değişmez bir yasasıydı.

Mevsimlerin, yılların, sanatların düzenini sağlayan, yaşamla ölüm dengesini kuran bir tanrıçaydı.

Olympos’ta yaşardı ve Zeus’un hemen yanı başında oturur, vereceği bütün kararlarda ona hikmet ve adalet tavsiye ederdi.

Tanrılara verdiği öğütlerle onların bir nevi danışmanıydı ve toplantılarına da başkanlık ediyordu.

Hem insanlar hem de tanrılar arasındaki sosyal düzenin tanrıçasıydı.

Öfkeli veya cezalandırıcı değildi. Ona yeteri kadar saygı gösterilmediğinde veya adaletsizlik yapıldığında sessiz kalırdı.

Onun yerine ceza ile intikamın tanrıçası Nemesis gerekli karşılığı ve cezayı verirdi.

Themis, aynı zamanda kâhindi, kehânet gücü vardı.

Hatta kehânet yeri olan Delphi Tapınağı’nı o inşa etmişti. Themis ve Zeus’un 3 kızı Hora’lar ise doğanın ve zamanın tanrıçalarıydı.

Bunlar: Eunomia (disiplin), Dike (adalet) ve Eirene (barış).

Eunomia, iyi yasalarla kurulmuş bir toplum düzenini temsil eder.

Dike, hak ve adalet anlamına gelir, kızlar arasında hem yazında hem de yaşamda en çok görünür olandır.

Eirene ise insanlara bereket ve mutluluk sağlayan barıştır.

Bu tanrıçalar toplulukların temeli, denge ve sürekliliğin baş belirleyicisidir.

Günümüze kadar gelen Themis kavramı, mitolojidekiyle birebir aynı değildir.

Örneğin Eski Yunan’da kara bir giysi içinde olan ve bir elinde asası bulunan Themis’e, kılıç ve terazi Rönesans Dönemi’ndeki ressamlarca yakıştırılmıştır.

Aynı şekilde günümüzdeki Themis simgesi evli değil ve bakire. Bu da onun özgür ve bağımsız oluşunu simgeliyor.

Themis’in elindeki terazi, adaletini ve onu ölçülü şekilde dağıtmasını temsil ediyor.

Diğer elindeki kılıç ise adaletin keskinliğini ve gücünü yansıtıyor.

Göz bandı ise adalet dağıttığı kişileri görmemesini, yani tarafsızlığını ve objektifliğini simgeliyor.

Bu da mitolojide olmayan ve yorumcular tarafından eklenmiş bir nesne.

Bazen heykellerde ayağının altında bir kitap ve bacağına dolanmış bir yılan görürüz.

Kitap, adaletinin kurallardan dayanak aldığını gösterir.

Yılan ise haksızlıkları ve kötülükleri temsil eder ve Themis tarafından ezilir…

Okuma Önerisi: Adalet