Gün Doğmadan Neler Doğar

Zamanın birinde astığı astık kestiği kestik zalim bir kral yaşarmış.

Zalim kral bir akşam demirciyi huzuruna çağırtmış ve;

─ Yarına kadar 1000 tane çivi yapmazsan şafakta asılacaksın, demiş.

Bir günde 1000 çivinin yapılamayacağını bilen demirci hiçbir endişe duymadan dükkanına dönmüş.

Sakince çivi yapmaya başlamış.

Yakınları ağlayıp sızlarken o çalışmaya devam etmiş.

Kaygısızlığını hatırlatanlara da;

─ Sabah ola hayrola, gün doğmadan neler doğar, diyerek teselli vermiş.

Şafak sökmeye yakın saraydan bir adam koşarak demirci dükkanına gelmiş.

Adamı gören demircinin yakınları yakınları daha fazla ağlamaya başlamışlar.

Saraydan gelen adam beti benzi atmış bir şekilde aceleyle herkesi susturmuş, ve demirciye;

─ Ne kadar çivi yaptıysan hemen ver, demiş. Kral öldü, tabutuna çakacağız…